Hakkımızda

1977 yılında Tarım sektöründe orta ve büyük ölçekli arazilerin proje, tohum temini, arazi hazırlığı, dikim, ekim ve bakım faaliyetlerinden hasadının yapılması, ülkemize yeni tarım teknolojilerinin getirilmesi ve teknolojideki son yenilikleri takip ederek tarım sektörümüzün çağdaş düzeye ulaşmasına katkı sunmak amacıyla Konya’nın Ereğli ilçesinde kurulmuş olan Toprak Organik Tarım ve Tohumculuk , kuruluşundan beri süregelen profesyonellik, öz verimlilik, dürüstlük, çalışma azmi ve pazarı geliştirme özellikleriyle istikrarlı bir büyüme göstererek tarım dünyasında saygın bir yer edinmiştir.

Firma toprak, su ve biyolojik çeşitliliği koruyan bütüncül bir tarım kullanarak pestisit, antibiyotik, büyüme hormonları, genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların kullanımına izin vermeyen bir tarım sistemini takip etmektedir.

Toprak Ailesi, bugünün ve gelecek nesillerin ihtiyacını karşılayan teknolojik uygulamaların yapıldığı, sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan verimli, insan ve hayvan sağlığını önemseyen bir anlayışı benimsemektedir.